พาณิชย์ขู่คิดยาแพงเกินจริงเจอโทษอ่วม

กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ ย้ำหากคิดราคายาแพงเกินความเป็นจริง โทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเตรียมจัดกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนให้ประชาชนเลือกรักษาคาดเสร็จเดือนตุลาคมนี้อธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึง ความคืบหน้าการควบคุมราคายาและค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชน

ว่าขณะนี้กรมการค้าภายในกำลังจัดกลุ่มโรงพยาบาลเอกชน 354 แห่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1 กลุ่มโรงพยาบาลที่คิดค่ายาและค่าบริการแบบแพงสุดโต่ง 2 กลุ่มที่คิดราคายาและค่ารักษาระดับกลาง และ 3 กลุ่มที่คิดราคายาและค่าบริการ แบบอนุเคราะห์ผู้ป่วย เพื่อนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกรมการค้าภายใน ให้ประชาชนรับทราบ และพิจารณาในการเข้าไปใช้บริการ คาดว่า จะจัดกลุ่มเสร็จในเดือนตุลาคมนี้