พบไซบูทรามีนในร่างสาวแม่ลูกอ่อนกินยาลดอ้วนเสียชีวิต

สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจได้ทำการตรวจตัวอย่างอาหารในกระเพาะอาหารพบสารฟลูออกซิทีนซึ่งเป็นยาระงับประสาทและในถุงน้ำดีพบสารไซบูทรามีน ซึ่งทั้งหมดส่งผลข้างเคียงให้ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวและทำให้หัวใจเต้นผิดปกติเป็นเหตุเสียชีวิต ส่วนการตรวจสารประกอบในของกลางที่ยึดได้จากโรงงานในจังหวัดกาฬสินธ์และบ้านเช่าในจังหวัดปทุมธานี

พบว่า ยาทั้ง 7 ชนิดที่ส่งขายให้กับผู้สั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์ พบสารไซบูทรามีน เป็นส่วนผสม ส่วนใหญ่มีช่องทางนำเข้าจากอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายและยังพบสารอันตรายอื่นๆ ที่เป็นส่วนประกอบในตัวยา เช่น สารฟลูออกซิทีน ที่ใช้ในยาระงับประสาท /สารไฮโดรคลอไรด์ไทอะไซด์ ซึ่งเป็นยาพวกขับปัสสาวะ เป็นต้น สำหรับการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้กระทำความผิด รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ บอกว่า จะแบ่งการดำเนินคดีเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรก คือกลุ่มที่ทำให้สาวแม่ลูกอ่อนเสียชีวิต มีผู้ที่ถูกดำเนินคดีไม่น้อยกว่า 7 คน กลุ่มที่สอง คือกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารเสริมให้กับลูกค้ากว่า 5,000 คน มีผู้ต้องถูกดำเนินคดีในกลุ่มนี้ไม่ต่ำกว่า 5-6 คน และกลุ่มสุดท้ายเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งโรงงานในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้เข้าข่ายถูกดำเนินคดีไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ ผู้ต้องหาบางรายจะถูกดำเนินคดีเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่บางรายจะถูกดำเนินคดีทุกกลุ่ม