ตัวแปรที่เล็กลงเพื่อควบคุมกล้ามเนื้อ

การควบคุมมอเตอร์ของมนุษย์นั้นมีประสิทธิภาพในการดำเนินการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนอย่างเป็นธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกี่ยวข้องกับการคิดมาก นี่เป็นเพราะการมีอยู่ของการทำงานร่วมกันของมอเตอร์ในระบบประสาทส่วนกลาง การทำงานร่วมกันของมอเตอร์ช่วยให้ระบบประสาทส่วนกลางสามารถใช้ชุดตัวแปรที่เล็กลงเพื่อควบคุมกล้ามเนื้อกลุ่มใหญ่

จึงลดความซับซ้อนของการควบคุมการเคลื่อนไหวประสานงานและซับซ้อนแนวคิดที่คล้ายกันในตัวแทนหุ่นยนต์โดยใช้อัลกอริทึมการเรียนรู้การเสริมแรงลึก DRL ช่วยให้ตัวแทนหุ่นยนต์เรียนรู้การกระทำที่ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงของพวกเขา ช่วยให้งานหุ่นยนต์ที่ซับซ้อนได้รับการแก้ไขในขณะที่ลดการใช้งานด้วยตนเองและทำให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ในทางกลับกันขั้นตอนวิธีแบบดั้งเดิมนั้นต้องการการแทรกแซงด้วยตนเองเพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหาเฉพาะสำหรับงานใหม่ที่ปรากฏขึ้น