ความแตกต่างทางพันธุกรรมที่สำคัญในเชื้อมาลาเรีย

ขั้นตอนสำคัญในการติดตามการแพร่กระจายของโรคมาลาเรียที่ดื้อต่อยาในแอฟริกาในช่วงเวลาสำคัญเมื่อความพยายามในการกำจัดโรคกำลังหยุดชะงักและโอกาสของการดื้อยาหลายสายพันธุ์ ตรวจสอบว่าปรสิตมาลาเรียที่ตายแล้วนี้มีการพัฒนา สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับความท้าทายในทางปฏิบัติและด้านลอจิสติกส์มากมายและทีมได้ทำงานที่น่าทึ่งในการดึงภาพทางพันธุกรรม

ที่ครอบคลุมที่สุดของประชากรกาฝากในส่วนต่างๆของแอฟริกา การใช้เทคโนโลยีจีโนมที่ทันสมัยเพื่อตรวจสอบการดื้อยามาลาเรียในแอฟริกาและตอนนี้มันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้แน่ใจว่างานนี้จะดำเนินต่อไปและถูกใช้โดยผู้กำหนดนโยบายและหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อเป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์การควบคุมโรค มีผลกระทบต่ออนาคตของการวิจัยและควบคุมมาลาเรียในอนุภูมิภาคซาฮาราในแอฟริกาโดยการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของมาลาเรียในพื้นที่กว้างใหญ่และหลากหลาย ทีมได้เปิดเผยถึงความแตกต่างทางพันธุกรรมที่สำคัญในเชื้อมาลาเรีย