ความพยายามของรัฐบาลในการควบคุมการติดบุหรี่

ประเทศไทยจะยังมีผู้สูบบุหรี่มากกว่า 10 ล้านคนที่ชื่นชมความพยายามของรัฐบาลในการควบคุมการติดบุหรี่ การสูบบุหรี่ฆ่าคนโดยเฉลี่ยมากกว่า 72,000 คนต่อปีในประเทศไทยทำให้ชีวิตของพวกเขาสั้นลงประมาณ 18 ปี ตัวเลขที่น่าตกใจถูกเน้นในงานแถลงข่าววันงดสูบบุหรี่โลกซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม โรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่เช่นมะเร็งปอดถุงลมโป่งพองปอดอักเสบ

และวัณโรคเป็นยาฆ่าที่สำคัญ ดร. เณรฤดีภัทธาวณิชย์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าว ประเทศไทยมีผู้สูบบุหรี่ 10.7 ล้านคนในปี 2560 ซึ่ง 72,565 คนต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ โดยเฉลี่ยแล้วพวกเขาสูญเสียอายุการใช้งานยาวนานถึง 18 ปี เธอชี้ให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาประมาณ 77,620 ล้านบาทต่อปี ค่าใช้จ่ายในการสูญเสียโอกาสในการสูญเสียรายได้จากการเจ็บป่วยอยู่ที่ 7,760 ล้านบาทต่อปี ต้นทุนทางการเงินของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรอยู่ที่ประมาณ 1,1 แสนล้านบาทต่อปี โดยรวมแล้วการสูบบุหรี่ทำให้เกิดความสูญเสียทางการเงินประมาณ 220,000 ล้านบาทต่อปี” เริงฤดีกล่าวโดยเน้นว่าการสูญเสียนั้นสูงกว่าภาษีบุหรี่ที่รัฐบาลสามารถเก็บได้มาก