ความก้าวหน้าของโรคทางระบบประสาท

การทดสอบซึ่งใช้ในการตั้งค่าทางคลินิกเพื่อวินิจฉัยโรค CJD เป็นระยะ ๆ มีการระบุไว้เพื่อผลลัพธ์ที่รวดเร็วและแม่นยำ การค้นพบล่าสุดของพวกเขาอาจเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญสำหรับการวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์เนื่องจากการศึกษาชี้ให้เห็นว่าเมล็ด tau เป็นเครื่องหมายทางชีวภาพที่มีศักยภาพสำหรับโรคอัลไซเมอร์ในสมอง นักวิทยาศาสตร์กำลังทดสอบการรักษาเพื่อชะลอการสะสม

ของกลุ่มเอกอัครราชาและความก้าวหน้าของโรคทางระบบประสาท ในความพยายามเหล่านี้พวกเขาจำเป็นต้องมีการทดสอบที่ละเอียดอ่อนและแม่นยำมากขึ้นเพื่อเลือกผู้เข้าร่วมการทดลองทางคลินิกที่ดีกว่าและประเมินว่ากลยุทธ์การรักษาแบบใหม่ ๆ มีประสิทธิภาพหรือไม่ โรคอัลไซเมอร์มีผลกระทบต่อผู้ป่วยประมาณ 5.7 ล้านคนในสหรัฐอเมริกาเพียงอย่างเดียวโดยมีค่าใช้จ่ายประจำปีประมาณ 232 พันล้านเหรียญ